Trafikte yapılan hatanın tekrar yoktur !Ülkemiz Karayollarında yıllardır kana ve cana doymayan bir canavar dolaşmaktadır. Bu canavar TRAFİK CANAVARIDIR. Canavarla mücadele edebilmek için sadece kamu görevlilerinin yeterli olamayacağının anlaşılması üzerine (Gelişmiş Ülkelerdeki örneklerinden de yararlanarak) 4199 Sayılı Kanunla değişik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-6 maddesine göre Fahri Trafik Müfettişliği oluşturulmuştur. Fahri Trafik Müfettişi olabilmek için Ülkemiz Vatandaşı olmanın yanında en az 40 yaşında ve yüksekokul mezunu olmakla beraber detayları mevzuat dosyamızda bulunan şartlar aranmaktadır. İncelendiğinde Ülkemizde Cumhurbaşkanı adaylarında bile aranmayan şartlar istenerek insanlara Fahri Trafik Müfettişi unvanı verilmektedir.

Bu unvana sahip olan bizler hiçbir beklenti içerisinde olmadan bilgi ve birikimlerimizi insanlarımızın trafik canavarından korunması yönünde kullandık ve kullanmaya devam edeceğiz. Ülkemiz genelinde her on aileden birinin trafik canavarının gazabına uğradığını dikkate aldığımızda toplumu oluşturan her bireye bu konuda görev düşmektedir. Bu görev her şeyden önce trafik kurallarını öğrenmek ve uymaktır. Unutulmamalıdır ki trafik kurallarına uymayanlar en temel insan haklarına uymamaktadırlar.
Toplumların gelişebilmeleri için bireylerin belirlenmiş olan kurallara uyması ve uymayanların da cezalandırılmasına yardımcı olması gereklidir. Bizler Fahri Trafik Müfettişleri olarak kurallara uymayanların cezalandırılması anlamında görmüş olduğumuz kuralsızlıklara “TRAFİK SUÇU İHBAR TUTANAĞI” düzenleyerek bunları 7 gün içerisinde trafik zabıtasına teslim etmek suretiyle kamu otoritesine yardımcı oluyoruz. Bahsettiğimiz asli görevimizin yanında gerek Derneğimiz genel merkezi ve gerekse Şubelerimiz olarak halen yürürlükte bulunan yasalardaki eksikliklerin ve uygulamada rastladığımız aksaklıkların neler olduğunu tespit eden ve bunların çözüm yollarının nasıl olacağı konularında çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütüyüz. Bu sitenin okurları olarak sizlerden beklediğimiz burada sorunların tespiti ve çözüm yolları konusunda yapacağımız anketlere katılarak bu konularda bizlere yardımcı olmanızdır. Ayrıca bizim tespit ettiğimiz konuların dışında sizlerin tespit ettiği konuları da bizlere ulaştırdığınızda bizlere görevimizi eksiksiz yapabilme imkanını vermiş olursunuz.

Ülkemizde her geçen gün faaliyetine artan bir tempoyla devam eden trafik canavarına karşı hep beraber yapacağımız mücadelede başarılı olmak umuduyla saygılarımızı sunarız.